LỊCH CÔNG TÁC CỦA ĐẢNG ỦY, TT. HĐND, UBND, UBMT XÃ QUẾ THUẬN TỪ NGÀY 26/10 - 31/10

LỊCH CÔNG TÁC CỦA ĐẢNG ỦY, TT. HĐND, UBND, UBMTTQVN XÃ QUẾ THUẬN
(Từ ngày 26/10/2020 đến 31/10/2020)
Thứ Ngày giờ Nội dung Địa điểm Thành phần tham dự
2 26/10/2020 7h30' Họp trao đổi một số nội dung liên quan đến việc sử dụng đất công ích tại vườn Đình thôn Phong Phú Nhà sinh hoạt Tổ 4
thôn Phong Phú
       - Xã: Đ/c Công, Đ/c Thiệp.
       - Thôn: Đ/c Tín; Các hộ dân.
7h30' Họp BCH Hội LHPN xã Phòng họp UBND xã        - BCH Hội LHPN xã.
7h30' Tham gia lớp bồi dưỡng chuyên sâu kiến thức, kỹ năng công tác Văn phòng - Thống kê (05 ngày) Trường Chính trị Quảng Nam        - Đ/c Tuyết.
13h30' Dự họp Chương trình truyền thông "Tuổi trẻ Quế Sơn chung tay xây dựng Nông thôn mới" HT. Huyện ủy        - Đ/c Hồng, Đ/c Duy.
13h30' Giải quyết việc báo mất giấy chứng nhận QSD đất của bà Phan Thị Hậu thôn Phước Dương Phòng họp UBND xã        - Xã: Đ/c Công, Đ/c Huệ-UBMT, Đ/c Mai, Đ/c Nhân, Đ/c Huệ-TP, Đ/c Thiệp, Đ/c Duyên.
       - Thôn: Đ/c Hương, Bà Phan Thị Hậu thôn Phước Dương.

3

27/10/2020
7h30' Giải quyết đơn của nhân dân Tổ 7 và Tổ 8 thôn Phước Ninh Nhà sinh hoạt
thôn Phước Ninh
       - Xã: Đ/c Công, Đ/c Hiền, Đ/c Cảnh, Đ/c Chiến, Đ/c Việt, Đ/c Thiệp, Đ/c Duyên.
       - Thôn: Đ/c Khoa, Các hộ dân theo đơn.
       - ĐD Công ty Cổ phần An Thịnh.
13h30' Tỉnh, Huyện kiểm tra công tác Mặt trận năm 2020 đối với UBMTTQVN xã Phòng họp UBND xã        - Đ/c Huệ, Đ/c Bưởi, Đ/c Oanh.
4 28/10/2020 7h00' Ban Dân vận Huyện ủy kiểm tra công tác Dân vận  Phòng họp UBND xã       - Huyện: Lãnh, chuyên viên Ban Dân vận; ĐD Lãnh đạo Phòng Nội vụ; ĐD Lãnh đạo cơ quan Quân sự và Công an huyện.
       - Xã: Đ/c Tiên, Đ/c Hiền, Đ/c Huệ, Đ/c Mai, Đ/c Tám, Đ/c Chiến, Đ/c Cảnh, Đ/c Nhân, Đ/c Hồng, Đ/c Trường, Đ/c Thiệp, Đ/c Anh, Đ/c Trinh, Đ/c Tuyết, Đ/c Oanh, Đ/c Duy, Đ/c Nghĩa, Đ/c Thái.
8h00' Hội nghị tập huấn "Nghiệp vụ quản lý giáo dục nghề nghiệp và các chính sách hỗ trợ đào tạo lao động" (01 ngày) HT. Trung tâm VHTT&TT-TH huyện       - ĐD Lãnh đạo UBND xã, Đ/c Hùng, Đ/c Mai, Đ/c Nhân, Đ/c Hồng.
13h30' Giải quyết đơn của bà Mai Thị Bảy thôn Phước Thành HT. UBND xã        - Xã: Đ/c Công, Đ/c Huệ-UBMT, Đ/c Mai, Đ/c Nhân, Đ/c Sanh, Đ/c Hồng, Đ/c Duy, Đ/c Cảnh, Đ/c Chiến, Đ/c Huệ-TP, Đ/c Trường, Đ/c Hùng, Đ/c Thiệp, Đ/c Trinh, Đ/c Duyên.
       - Thôn: Đ/c Đề, Đ/c Lễ.
       - HT. Trường Mẫu giáo Quế Thuận.
       - Bà Nguyễn Thị Bảo Khuyên.
13h30' Trực báo cụm kiểm tra chấm điểm công tác Hội CCB năm 2020 Văn phòng Hội CCB
xã Quế Mỹ
       - Đ/c Duy
14h00' Giao bò cho bà con nhân dân theo Dự án Phát triển sản xuất năm 2020 Sân vận động
UBND xã
       - Huyện: ĐD Phòng NN&PTNT huyện; ĐD Lãnh đạo TT. Kỹ thuật NN huyện.
       - Xã: Đại diện TT.Đảng ủy, TT.HĐND, TV.UBND, TT.UBMT xã, Đ/c Sanh, Đ/c Hồng, Đ/c Trinh, Đ/c Việt, Đ/c Tuấn, Đ/c Mai.
       - GĐ. HTX Phong Phú.
15h00' Làm việc với 02 hộ dân thôn Phước Thượng bị ảnh hưởng do mưa lụt Phòng Tiếp dân xã        - Xã: ĐD Lãnh đạo UBND xã, Đ/c Tuấn, Đ/c Việt, Đ/c Thiệp, Đ/c Duyên.
       - Thôn: Đ/c Nga.
       - Bà Đinh Thị Bộn, Bà Nguyễn Thị Vân thôn Phước Thượng.
5 29/10/2020 8h00' Kiểm điểm phân loại cán bộ Khối Đảng năm 2020 Phòng họp UBND xã        - Đ/c Thanh, Đ/c Tiên, Đ/c Anh, Đ/c Thái.
13h30' Dự Diễn đàn "Công an lắng nghe ý kiến nhân dân 2020" HT. Trung tâm VHTT xã Quế Châu        - Đ/c Công, Đ/c Huệ-UBMT, Đ/c Cảnh, Đ/c Bưởi, Đ/c Oanh.
       - Thôn: Trưởng thôn, Trưởng BCTMT 05 thôn.
13h30' Huyện kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện công tác LĐ-TB&XH (Quế Thuận, Quế Mỹ, Quế Hiệp, Quế Châu) Hội trường UBND xã        - ĐD Lãnh đạo UBND xã, Đ/c Hùng, Đ/c Nhân, Đ/c Ca, Đ/c Nghĩa.
13h30' Làm việc với ông Nguyễn Văn Tới và bà Ngô Thị Thuận về một số nội dung liên quan đến lĩnh vực xây dựng tại thôn Phước Ninh Phòng Họp UBND xã        - ĐD Lãnh đạo Đội Quản lý TTXD huyện,  Phòng TNMT huyện, Phòng KTHT huyện.
       -  ĐD Lãnh đạo UBND xã, Đ/c Thiệp.
6
30/10/2020
7h30' Kiểm điểm phân loại cán bộ Khối Dân vận, Mặt trận, các đoàn thể năm 2020 Phòng họp UBND xã       - Đ/c Tiên, Đ/c Huệ, Đ/c Oanh, Đ/c Nhân, Đ/c Ca, Đ/c Hồng, Đ/c Bưởi, Đ/c Mai, Đ/c Duy.
7h30' Tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và nhận biết các loại bệnh trên đàn gia súc, gia cầm HT. UBND xã       - ĐD Lãnh đạo UBND xã, Hội ND, Hội LHPN, Đoàn TN xã, Đ/c Tuấn, Đ/c Mai.
      - Các hộ dân.
8h00' Bàn việc thực hiện nguồn vốn Khu dân cư NTMKM thôn Phước Thượng Phòng Tiếp dân xã       - TT. UBND xã, Đ/c Việt, Đ/c Trinh, Đ/c Thơ, Đ/c Nga.
13h30' Họp Tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ CHQS tỉnh với các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh giai đoạn 2016-2020 và ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2021-2025 HT. Huyện ủy     - Phó Bí thư Đảng ủy, CHT. Quân sự xã.
15h00' Trực báo cơ quan cuối tuần Phòng họp UBND xã       - Toàn thể cán bộ xã.
7 31/10/2020 7h30' Phân loại cán bộ khối UBND xã năm 2020 (01 ngày) Phòng họp UBND xã       - Đ/c Công, Đ/c Hiền, Đ/c Chiến, Đ/c Trường, Đ/c Hùng, Đ/c Thiệp, Đ/c Việt, Đ/c Duyên, Đ/c Huệ, Đ/c Tuyết, Đ/c Trinh, Đ/c Tuấn, Đ/c Ngọc, Đ/c Duy, Đ/c Nghĩa, Đ/c Sanh.
Kính đề nghị các Đ/c có thành phần dàn xếp công việc để dự họp đúng thành phần và thời gian (Lịch công tác thay cho Giấy mời)
        Quế Thuận, ngày 23 tháng 10 năm 2020
         CHỦ TỊCH
                                                                 (Đã ký)
            Đinh Quang Công

  Ý kiến bạn đọc


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ QUẾ THUẬN
   Cơ quan chủ quản: UBND xã Quế Thuận - Quế Sơn - Quảng Nam
   Địa chỉ: Xã Quế Thuận - huyện Quế Sơn - Tỉnh Quảng Nam
   Điện thoại: 02353.885588 - Email: ubndxaquethuan@gmail.com
   Ghi rõ nguồn Cổng Thông tin điện tử xã Quế Thuận khi phát hành lại thông tin
Tìm kiếm:
Xã Quế Thuận | Thủ tục hành chính xã Quế Thuận | UBND xã Quế Thuận | Quế Thuận
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây