LỊCH CÔNG TÁC CỦA ĐẢNG ỦY, TT. HĐND, UBND, UBMT XÃ QUẾ THUẬN TỪ NGÀY 19/10 - 25/10

LỊCH CÔNG TÁC CỦA ĐẢNG ỦY, TT. HĐND, UBND, UBMTTQVN XÃ QUẾ THUẬN
(Từ ngày 19/10/2020 đến 25/10/2020)
Thứ Ngày giờ Nội dung Địa điểm Thành phần tham dự
2 19/10/2020 7h15' Họp bàn giao công việc các ngành khối QLNN Phòng họp UBND xã       - TV.UBND xã, Đ/c Ngọc, Đ/c Việt, Đ/c Thiệp, Đ/c Duyên, Đ/c Tuấn
7h30' Dự sinh hoạt kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam Hội trường Huyện ủy        - Đ/c Nhân, Đ/c Ca
8h00' Họp các cơ quan tham mưu của Đảng ủy để chuẩn bị nội dung cho Huyện ủy kiểm tra Phòng họp UBND xã        - Đ/c Thanh, Đ/c Tiên, Đ/c Ngọc, Đ/c Anh, Đ/c Thái.
9h00' Họp trao đổi một số nội dung liên quan đến việc quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn xã Phòng họp UBND xã        - Đ/c Thanh, Đ/c Tiên, Đ/c Công, Đ/c Hiền, Đ/c Huệ - UBMT, Đ/c Thiệp.
13h30' Kiểm tra thiệt hại của các hộ dân tại thôn Phước Ninh Thôn Phước Ninh       - Xã: TT.UBND xã, Đ/c Thiệp, Đ/c Tuấn, Đ/c Việt.
       - Thôn: Đ/c Khoa.
14h30' Giao lưu chia sẽ kinh nghiệm quản lý, giáo dục trẻ em trong độ tuổi vị thành niên xã Quế Thuận Hội trường UBND xã        - Xã: Đại biểu Đảng ủy-HĐND-UBND-UBMTTQVN, Khối Dân vận, Công an xã, Đ/c Hồng, Đ/c Bưởi, Đ/c Duy, Đ/c Cường-Trưởng TYT, BCH Hội LHPN xã, nữ cán bộ, công chức xã.
       - Hiệu trưởng 03 trường.
       - Thôn: Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn 05 thôn.

3

20/10/2020
7h30'  Mời các hộ dân sử dụng đất 5% tại vườn Đình thôn Phong Phú Phòng họp UBND xã       - Xã: Đ/c Công, Đ/c Hiền, Đ/c Thiệp, Đ/c Huệ-TP, Đ/c Tuyết.
      - Thôn: Đ/c Tín, các hộ dân.
7h30' Họp UBKT Đảng ủy Phòng làm việc
Đảng ủy
      - Đ/c Tiên, Đ/c Hồng, Đ/c Nhân, Đ/c Oanh, Đ/c Thái.
09h00' Họp trao đổi một số nội dung sau việc tham gia Hội chợ triển lãm, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp nông thôn huyện Quế Sơn lần thứ III năm 2020 Phòng họp UBND xã      - Đ/c Hiền, Bưởi, Đ/c Sanh, Đ/c Việt, Đ/c Trinh, Đ/c Tuấn, Đ/c Mai, Đ/c Tuyết.
     - Đ/c Đinh Thị Hòa-CHT.ND Phước Dương; Đ/c Huỳnh Văn Hương-CHT.ND Phước Thành; Đ/c Nguyễn Công Chức-CHT.ND Phong Phú.
13h30' Giải quyết một số nội dung liên quan đến hệ thống mương thoát nước tuyến đường ĐH27 Phòng họp UBND xã        - Xã: TT. UBND xã, Đ/c Thiệp.
       - Ông: Nguyễn Trường Sơn thôn Phong Phú.
15h00' Sinh hoạt kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10 và gặp mặt chia tay Đ/c Nguyễn Thị Huệ chuyển công tác Hội trường UBND xã       - Toàn thể cán bộ xã.
      - Đ/c Nguyễn Thị Huệ.
4 21/10/2020 7h30' Trao đổi một số việc có liên quan đến đất đai của công dân Phòng họp UBND xã       - Huyện: Lãnh đạo Phòng TNMT, Lãnh đạo Ban Quản lý Dự án-Quỹ đất huyện.
      - Xã: Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND xã, TV.UBND, Đ/c Huệ-TPHT, Đ/c Thiệp.
      - Lãnh đạo Công ty Tấn Minh.
      - Thôn: Các hộ dân.
13h30' Giải quyết hồ sơ cấp đất của bà Nguyễn Thị Dữ thôn Phước Ninh Phòng Tiếp công dân xã        - Xã: TT. UBND xã, Đ/c Thiệp.
       - Ông: Nguyễn Ngọc Sanh (Phong Phú); bà Nguyễn Thị Phụng (Vân), Nguyễn Thị Phụng (Dữ), bà Nguyễn Thị Dữ (Phước Ninh).
14h00' Thường trực HĐND xã giám sát UBND xã về quản lý tài sản công Phòng họp UBND xã        - TT. HĐND-UBND xã, Đ/c Trinh, Đ/c Tuyết, Đ/c Thiệp, Đ/c Trường.
5 22/10/2020 7h30' Họp Hội đồng tư vấn xét cấp đất Phòng họp UBND xã        - Xã: Đại diện Đảng ủy, HĐND, Đ/c Công, Đ/c Hiền, Đ/c Huệ-UBMT, Đ/c Thiệp, Đ/c Việt, Đ/c Tuyết, Đ/c Bưởi, Đ/c Nhân, Đ/c Hồng, Đ/c Chiến, Đ/c Cảnh, Đ/c Trường, Đ/c Huệ-TP, Đ/c Hùng, Đ/c Trinh, Đ/c Tuấn.
       - Thôn: Đ/c Nga, Đ/c Hương, Đ/c Tín, Đ/c Khoa, Đ/c Đề.
14h00' Làm việc với Công ty TNHH MTV Xây dựng Quảng Phú về việc quyết toán công trình Trụ sở làm việc của xã Phòng họp UBND xã       - Đ/c Thanh, Đ/c Tiên, Đ/c Công, Đ/c Hiền, Đ/c Huệ-UBMT, Đ/c Tám, Đ/c Chiến, Đ/c Cảnh, Đ/c Bưởi, Đ/c Thiệp, Đ/c Việt, Đ/c Ngọc, Đ/c Trinh, Đ/c Tuyết.
      - Đại diện  Công ty TNHH MTV Xây dựng Quảng Phú
6
23/10/2020
7h30' Giải quyết một số nội dung liên quan đến đất đai của công dân Phòng họp UBND xã       - Đ/c Công, Đ/c Huệ-UBMT, Đ/c Bưởi, Đ/c Nhân, Đ/c Sanh, Đ/c Hồng, Đ/c Duy, Đ/c Cảnh, Đ/c Chiến, Đ/c Huệ-TP, Đ/c Trường, Đ/c Hùng, Đ/c Thiệp, Đ/c Trinh, Đ/c Tuyết.
      - Thôn: Đ/c Khoa.
     - Bà: Phan Đào, ông: Mai Thanh Thiện (Phước Ninh).
8h00' Dự Tọa đàm "Nâng cao hiệu quả việc xây dựng và sử dụng Lực lượng cốt cán phong trào trong tôn giáo" Hội trường Huyện ủy       - Đ/c Tiên, Đ/c Tám, Đ/c Huệ-UBMT.
09h00' Họp Tổ quản lý thực hiện Dự án Phát triển sản xuất năm 2020 Phòng họp UBND xã      - Đ/c Hiền, Đ/c Bưởi, Đ/c Việt, Đ/c Trinh, Đ/c Tuyết, Đ/c Mai, Đ/c Hồng, Đ/c Tuấn.
     - GĐ. HTX Nông nghiệp Quế Thuận.
     - GĐ. HTX Nông nghiệp Phong Phú.
13h45' Họp Thường trực Đảng ủy xã Phòng họp UBND xã     - Các Đ/c trong Thường trực Đảng ủy.
15h00' Trực báo cơ quan cuối tuần Phòng họp UBND xã       - Toàn thể cán bộ xã.
7 24/10/2020 7h30' Ban Chỉ đạo xây dựng Khu dân cư NTMKM thôn Phước Thượng đi lập hồ sơ minh chứng; hướng dẫn xây dựng vườn mẫu và lập Phương án triển khai thực hiện (02 ngày) Tập trung tại NSH
thôn Phước Thượng sau đó đến nhà các hộ dân chưa kê khai
       Xã: Đ/c Tiên, Đ/c Công, Đ/c Hiền, Đ/c Bưởi, Đ/c Sanh, Đ/c Nhân, Đ/c Hồng, Đ/c Tám, Đ/c Chiến, Đ/c Cảnh, Đ/c Cường Y tế, Đ/c Tuyết, Đ/c Trinh, Đ/c Việt, Đ/c Tuấn, Đ/c Hùng, Đ/c Trường, Đ/c Đông Cao tuổi, Đ/c Duy, Đ/c Nghĩa, Đ/c Ca.
       Thôn: Đ/c Thơ, Đ/c Nga, Đ/c Nam, Đ/c Nguyên, Đ/c Oanh, Đ/c Toàn.
Kính đề nghị các Đ/c có thành phần dàn xếp công việc để dự họp đúng thành phần và thời gian (Lịch công tác thay cho Giấy mời)
        Quế Thuận, ngày 16 tháng 10 năm 2020
         CHỦ TỊCH
                                                                 (Đã ký)
            Đinh Quang Công

  Ý kiến bạn đọc


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ QUẾ THUẬN
   Cơ quan chủ quản: UBND xã Quế Thuận - Quế Sơn - Quảng Nam
   Địa chỉ: Xã Quế Thuận - huyện Quế Sơn - Tỉnh Quảng Nam
   Điện thoại: 02353.885588 - Email: ubndxaquethuan@gmail.com
   Ghi rõ nguồn Cổng Thông tin điện tử xã Quế Thuận khi phát hành lại thông tin
Tìm kiếm:
Xã Quế Thuận | Thủ tục hành chính xã Quế Thuận | UBND xã Quế Thuận | Quế Thuận
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây