LỊCH CÔNG TÁC CỦA ĐẢNG ỦY, TT. HĐND, UBND, UBMT XÃ QUẾ THUẬN TỪ NGÀY 07/9 - 11/9

LỊCH CÔNG TÁC CỦA ĐẢNG ỦY, TT. HĐND, UBND, UBMT XÃ QUẾ THUẬN
(Từ ngày 07/9/2020 đến 11/9/2020)
Thứ Ngày giờ Nội dung Địa điểm Thành phần tham dự
2 7/9/2020 7h00' Trực báo đầu tuần Phòng họp UBND xã       Toàn thể cán bộ xã
8h00' Tiếp Công dân định kỳ Phòng tiếp công dân        Đ/c Thanh
9h00' Trao đổi một số nội dung liên quan đến việc thi công xây dựng công trình đang có tranh chấp Phòng họp UBND xã        Đ/c Hiền, Đ/c Thiệp, Đ/c Tuyết; 
10h00' Trao đổi một số nội dung liên quan đến việc xây dựng của ông Cao Đình Hải thôn Phước Thành Phòng họp UBND xã        Đ/c Hiền, Đ/c Thiệp, Đ/c Tuyết
13h30' Họp Khối quản lý Nhà nước và bàn giao công tác Kế toán ngân sách xã Phòng họp UBND xã        Mời Đ/c Nguyễn Thị Huệ
       Toàn thể cán bộ Khối quản lý Nhà nước
19h30' Hoàn thành hồ sơ minh chứng xây dựng Khu dân cư NTM Kiểu mẫu thôn Phước Thượng Nhà Tổ trưởng TDC 1A         Xã: Đ/c Tiên, Đ/c Công, Đ/c Hiền, Đ/c Bưởi, Đ/c Sanh, Đ/c Nhân, Đ/c Hồng, Đ/c Tám, Đ/c Chiến, Đ/c Cảnh, Đ/c Cường Y tế, Đ/c Tuyết, Đ/c Trinh, Đ/c Ngọc, Đ/c Việt, Đ/c Tuấn, Đ/c Hùng, Đ/c Trường, Đ/c Đông Cao tuổi, Đ/c Duy, Đ/c Nghĩa, Đ/c Ca.
       
Thôn: Đ/c Thơ, Đ/c Nga, Đ/c Nam, Đ/c Nguyên, Đ/c Oanh, Đ/c Toàn, Tổ trưởng TDC 1A
3
8/9/2020
7h30' Hoàn thành hồ sơ minh chứng Khu dân cư NTM Kiểu mẫu thôn Phước Thượng Nhà sinh hoạt thôn Phước Thượng         Xã: Đ/c Tiên, Đ/c Công, Đ/c Hiền, Đ/c Bưởi, Đ/c Sanh, Đ/c Nhân, Đ/c Hồng, Đ/c Tám, Đ/c Chiến, Đ/c Cảnh, Đ/c Cường Y tế, Đ/c Tuyết, Đ/c Trinh, Đ/c Ngọc, Đ/c Việt, Đ/c Tuấn, Đ/c Hùng, Đ/c Trường, Đ/c Đông Cao tuổi, Đ/c Duy, Đ/c Nghĩa, Đ/c Ca.
       
Thôn: Đ/c Thơ, Đ/c Nga, Đ/c Nam, Đ/c Nguyên, Đ/c Oanh, Đ/c Toàn.
        Tổ 4A, và 4B.
13h30' Họp Hội đồng nghĩa vụ Quân sự xã Hội trường UBND xã         Huyện: Đ/c Thiếu tá Phạm Tấn Hùng - Phó CHT - TMT, Đ/c Trung Tá CN Nguyễn Thành Long - TLQL, Đ/c Lưu Văn Hạ - CT. Hội CCB huyện.
       
Xã: Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, Đ/c Công, Đ/c Bưởi, Đ/c Chiến, Đ/c Cảnh, Đ/c Tuyết, Đ/c Trường, Đ/c Huệ TP, Đ/c Cường Y tế, Đ/c Hùng, Đ/c Thái, Đ/c Sanh, Đ/c Duy, Đ/c Nhân, Đ/c Hồng, Đ/c Thêm - HT. Trường THCS Quế Thuận.
       
Thôn: Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Thôn đội trưởng, Công an viên 5 thôn
19h30' Hoàn thành hồ sơ minh chứng xây dựng Khu dân cư NTM Kiểu mẫu thôn Phước Thượng Nhà Tổ trưởng TDC 2A         Xã: Đ/c Tiên, Đ/c Công, Đ/c Hiền, Đ/c Bưởi,  Đ/c Sanh, Đ/c Nhân, Đ/c Hồng, Đ/c Tám, Đ/c Chiến, Đ/c Cảnh, Đ/c Cường Y tế, Đ/c Tuyết, Đ/c Trinh, Đ/c Ngọc, Đ/c Việt, Đ/c Tuấn, Đ/c Hùng, Đ/c Trường, Đ/c Đông Cao tuổi, Đ/c Duy, Đ/c Nghĩa, Đ/c Ca.
        Thôn: Đ/c Thơ, Đ/c Nga, Đ/c Nam, Đ/c Nguyên, Đ/c Oanh, Đ/c Toàn, Tổ trưởng TDC 2A
4


9/9/2020
7h30' Hoàn thành hồ sơ minh chứng xây dựng Khu dân cư NTM Kiểu mẫu thôn Phước Thượng Nhà Tổ trưởng TDC số  7         Xã: Đ/c Tiên, Đ/c Công, Đ/c Hiền, Đ/c Bưởi, Đ/c Sanh, Đ/c Nhân, Đ/c Hồng, Đ/c Tám, Đ/c Chiến, Đ/c Cảnh, Đ/c Cường Y tế, Đ/c Tuyết, Đ/c Trinh, Đ/c Ngọc, Đ/c Việt, Đ/c Tuấn, Đ/c Hùng, Đ/c Trường, Đ/c Đông Cao tuổi, Đ/c Duy, Đ/c Nghĩa, Đ/c Ca.
       
Thôn: Đ/c Thơ, Đ/c Nga, Đ/c Nam, Đ/c Nguyên, Đ/c Oanh, Đ/c Toàn.
        Tổ trưởng TDC số 7.
14h00' Mời các hộ dân thôn Phước Thành trao đổi một số nội dung liên quan đến đất đai tại khu vực giáp ranh với xã Quế Châu Phòng họp UBND xã         Mời: Đại diện TT. UBND xã, CB Địa chính xã Quế Châu.
        Đ/c Công, Đ/c Hiền, Đ/c Thiệp, Đ/c Huệ TP, Đ/c Ngọc, Đ/c Đề - Trưởng thôn Phước Thành
19h30' Hoàn thành hồ sơ minh chứng xây dựng Khu dân cư NTM Kiểu mẫu thôn Phước Thượng Nhà Tổ trưởng TDC 2B         Xã: Đ/c Tiên, Đ/c Công, Đ/c Hiền, Đ/c Bưởi, Đ/c Sanh, Đ/c Nhân, Đ/c Hồng, Đ/c Tám, Đ/c Chiến, Đ/c Cảnh, Đ/c Cường Y tế, Đ/c Tuyết, Đ/c Trinh, Đ/c Ngọc, Đ/c Việt, Đ/c Tuấn, Đ/c Hùng, Đ/c Trường, Đ/c Đông Cao tuổi, Đ/c Duy, Đ/c Nghĩa, Đ/c Ca.
       
Thôn: Đ/c Thơ, Đ/c Nga, Đ/c Nam, Đ/c Nguyên, Đ/c Oanh, Đ/c Toàn, Tổ trưởng TDC 2B
5


10/9/2020
7h30' Họp Ban vận động tổng hợp các nguồn lực hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 Phòng họp UBND xã         Đ/c Tiên, Đ/c Công, Đ/c Bưởi, Đ/c Nhân, Đ/c Hồng, Đ/c Trường.
       
7h30' Họp BCH Huyện đoàn Quế Sơn HT. UBMT huyện          Đ/c Hồng
7h30' Kiểm tra, giải quyết đơn của ông Tân Ban thôn Phước Dương và bà Trương Thị Thanh Thanh thôn Phước Thành Đi thực địa         Xã: TT.UBND xã, Đ/c Thiệp, Đ/c Tuyết, Đ/c Huệ TP, Đ/c Ngọc.
        Thôn: Đ/c Hương, Đ/c Đề.
        Ông Tân Ban, ông Nguyễn Hoàng Lộc thôn Phước Dương.
        Bà Trương Thị Thanh Thanh, ông Nguyễn Bảy, ông Hoàng Ngọc Hà thôn Phước Thành.
8h30' Họp rà soát đánh giá thực trạng và bàn nhiệm vụ giải pháp xây dựng xã NTM giai đoạn 2021-2025 Phòng họp UBND xã           BTV Đảng ủy - TT. HĐND - TV.UBND - TT.UBMT, Đ/c Việt, Đ/c Trinh, Đ/c Ngọc, Đ/c Thiệp.
13h30' Họp lấy ý kiến nhân dân về việc cư trú của ông Phan Văn Minh tại thôn Phước Thành Nhà sinh hoạt
thôn Phước Thành
         TT. UBND xã, Đ/c Thiệp, Đ/c Tuyết, Đ/c Cảnh, Đ/c Hùng.
         Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng Ban CTMT thôn Phước Thành; Tổ trưởng TDC và các hộ dân (Giao Đ/c Thiệp tham mưu TP, VP ra GM)
19h00' Hoàn thành hồ sơ minh chứng xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu thôn Phước Thượng Nhà Tổ trưởng Tổ 3A         Xã: Đ/c Tiên, Đ/c Công, Đ/c Hiền, Đ/c Bưởi, Đ/c Sanh, Đ/c Nhân, Đ/c Hồng, Đ/c Tám, Đ/c Chiến, Đ/c Cảnh, Đ/c Cường Y tế, Đ/c Tuyết, Đ/c Trinh, Đ/c Ngọc, Đ/c Việt, Đ/c Tuấn, Đ/c Hùng, Đ/c Trường, Đ/c Đông Cao tuổi, Đ/c Duy, Đ/c Nghĩa, Đ/c Ca.
       
Thôn: Đ/c Thơ, Đ/c Nga, Đ/c Nam, Đ/c Nguyên, Đ/c Oanh, Đ/c Toàn, Tổ trưởng TDC 3A
611/9/2020
7h30' Trao đổi một số nội dung liên quan đến đất đai của bà Trần Thị Thái thôn Phước Thượng Phòng họp UBND xã         TT. UBND xã, Đ/c Thiệp, Đ/c Cảnh, Đ/c Tuyết, Đ/c Huệ TP, Đ/c Ngọc, Đ/c Chiến; Đ/c Nga-Tr.Thôn, bà Nguyễn Thị Thái thôn Phước Thượng.
8h00' Tổ Kiểm tra Đảng ủy thực hiện kiểm tra theo Quyết định 03-QĐ/ĐU ngày 11/8/2020 của Đảng ủy Trường Mẫu giáo
Quế Thuận
         Đ/c Hiền, Đ/c Trường, Đ/c Trinh, Đ/c Việt, Đ/c Hồng, Đảng viên Chi bộ trường Mẫu giáo.
19h30' Hoàn thành hồ sơ minh chứng xây dựng Khu dân cư NTM Kiểu mẫu thôn Phước Thượng Nhà Tổ trưởng TDC 3B         Xã: Đ/c Tiên, Đ/c Công, Đ/c Hiền, Đ/c Bưởi, Đ/c Sanh, Đ/c Nhân, Đ/c Hồng, Đ/c Tám, Đ/c Chiến, Đ/c Cảnh, Đ/c Cường Y tế, Đ/c Tuyết, Đ/c Trinh, Đ/c Ngọc, Đ/c Việt, Đ/c Tuấn, Đ/c Hùng, Đ/c Trường, Đ/c Đông Cao tuổi, Đ/c Duy, Đ/c Nghĩa, Đ/c Ca.
       
Thôn: Đ/c Thơ, Đ/c Nga, Đ/c Nam, Đ/c Nguyên, Đ/c Oanh, Đ/c Toàn, Tổ trưởng TDC 3A
Kính đề nghị các Đ/c có thành phần dàn xếp thời gian công việc để dự họp đúng thành phần, thời gian (Lịch công tác thay cho giấy mời)
        Quế Thuận, ngày 04 tháng 9 năm 2020
         CHỦ TỊCH
        (đã ký)
         
            Đinh Quang Công

  Ý kiến bạn đọc


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ QUẾ THUẬN
   Cơ quan chủ quản: UBND xã Quế Thuận - Quế Sơn - Quảng Nam
   Địa chỉ: Xã Quế Thuận - huyện Quế Sơn - Tỉnh Quảng Nam
   Điện thoại: 02353.885588 - Email: ubndxaquethuan@gmail.com
   Ghi rõ nguồn Cổng Thông tin điện tử xã Quế Thuận khi phát hành lại thông tin
Tìm kiếm:
Xã Quế Thuận | Thủ tục hành chính xã Quế Thuận | UBND xã Quế Thuận | Quế Thuận
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây